universal dwelling

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_1000


As Subject:
predicate object
isPartOfPartition classification of settlement units with respect to usage
comment "Miejscowość jest ogólnie dostępna jeżeli nie jest przeznaczona do zamieszkiwania przez określoną grupę osób."@pl
label "ogólnie dostępna miejscowość"@pl
"universal dwelling"@en
type owl:Class
subClassOf dwelling