railway station

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_48


railway station
stacja kolejowa


Included as locality type in Bystrzycki's register in the abbreviation list (pl. "st. kol."; "st. k.");included on topographic maps marked with the explanatory abbreviation (pl. "St." or "St. tow." [freight station], ger "H.st." [Haltestation]);included in DBTO10k in the "communication complex" feature class (KUKO).
Stacja kolejowa występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie (st. kol.; st. k.); na mapach oznaczana skrótem objaśniającym „St.” lub „St. tow.” (stacja towarowa), „H.st.” (ger Haltestation);w BDOT10k w klasie kompleks komunikacyjny.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_118

  • featureCode value S.RSTN

  • hasProperFunction value function8

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "Railway station (locality) is a settlement where the main role is played by a railway station (object)."@en
"Stacja kolejowa (miejscowość) jest to osada, w której główną rolę odgrywa stacja kolejowa (obiekt)."@pl
prefLabel "railway station"@en
"stacja kolejowa"@pl
altLabel "Haltestation (de)"^^
label "railway station"@en
"stacja kolejowa"@pl
type owl:Class
seeAlso RailwayStation
119
RailwayStation
TrainStation
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "dworzec kolejowy"@pl
"przystanek kolejowy"@pl
comment "Included as locality type in Bystrzycki's register in the abbreviation list (pl. "st. kol."; "st. k.");included on topographic maps marked with the explanatory abbreviation (pl. "St." or "St. tow." [freight station], ger "H.st." [Haltestation]);included in DBTO10k in the "communication complex" feature class (KUKO)."@en
"Stacja kolejowa występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie (st. kol.; st. k.); na mapach oznaczana skrótem objaśniającym „St.” lub „St. tow.” (stacja towarowa), „H.st.” (ger Haltestation);w BDOT10k w klasie kompleks komunikacyjny."@pl
subClassOf universal dwelling
transportation dwelling
hasExternalIdentifier "48"^^