fortress

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_52


fortress
twierdza


A fortress might be a separate settlement unit or a building inside a superior unit.
Twierdza mogła być samodzielną jednostką osadniczą lub obiektem w obrębie większej jednostki.

  • featureCode value S.FT

  • hasProperFunction value function5

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Marek Słoń
isDefinedBy "Fortress is a locality for which a defensive function is dominant."@en
"Miejscowość, dla której dominująca jest funkcja obronna."@pl
prefLabel "fortress"@en
"twierdza"@pl
altLabel "forteca (pl)"^^
label "fortress"@en
"twierdza"@pl
type owl:Class
seeAlso Fortress
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "fortyfikacje"@pl
"gród"@pl
"umocnienia"@pl
"zamek"@pl
comment "A fortress might be a separate settlement unit or a building inside a superior unit."@en
"Twierdza mogła być samodzielną jednostką osadniczą lub obiektem w obrębie większej jednostki."@pl
subClassOf proper dwelling
hasExternalIdentifier "52"^^