proper dwelling

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_1000


As Subject:
predicate object
isPartOfPartition classification of settlement units with respect to function
comment "Miejscowość właściwa jest taką miejscowością, której funkcja podstawowa polega na byciu miejscem zamieszkania."@pl
label "proper dwelling"@en
"właściwa miejscowość"@pl
type owl:Class
subClassOf dwelling