"zaścianek"

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_56


"zaścianek"
zaścianek


"Zaścianek" is typical mostly for Mazovia, Podlachia and areas of the former Grand Duchy of Lithuania.
Zaścianki są najbardziej charakterystyczne dla Mazowsza, Podlasia i obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  • hasProperFunction value function1

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Związek
isDefinedBy ""Zaścianek" is an agricultural locality inhabited by the poor nobility who cultivate their land on their own."@en
"Zaścianek to miejscowość o charakterze rolniczym zamieszkała przez drobną szlachtę samodzielnie uprawiającą posiadaną ziemię."@pl
prefLabel ""zaścianek""@en
"zaścianek"@pl
altLabel "okolica"@pl
"zagroda"@pl
label ""zaścianek""@en
"zaścianek"@pl
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "obszar"@pl
"osada"@pl
"przysiółek"@pl
"wieś"@pl
comment ""Zaścianek" is typical mostly for Mazovia, Podlachia and areas of the former Grand Duchy of Lithuania."@en
"Zaścianki są najbardziej charakterystyczne dla Mazowsza, Podlasia i obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego."@pl
subClassOf universal dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasExternalIdentifier "56"^^