settlement of a village

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_71


osada wsi
settlement of a village


Jest 778 takich obiektów w Polsce, są one równomiernie rozmieszczone w całej Polsce.
There are 778 such localities in Poland and they are evenly spread across Poland.

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Osada wsi jest to osada przynależna administracyjnie do wsi."@pl
"Settlement of a village is a settlement which is related to a village."@en
hiddenLabel "conlocationen"@la
"der Ortschaft"@de
"der Siedlung"@de
"die Ansiedlung"@de
"die Kolonie"@de
"kolonia"@pl
"miasteczko"@pl
"miejscowość"@pl
"osiedle"@pl
"sadyba"@pl
"settlement"@en
"zagroda włościańska"@pl
prefLabel "osada wsi"@pl
"settlement of a village"@en
comment "Jest 778 takich obiektów w Polsce, są one równomiernie rozmieszczone w całej Polsce."@pl
"There are 778 such localities in Poland and they are evenly spread across Poland."@en
label "osada wsi"@pl
"settlement of a village"@en
type owl:Class
subClassOf (mereologically) incomplete human settlement
settlement
part of a village
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "71"^^