part of a village

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_63


część wsi
part of a village


A part of a village is a separate settlement unit, a kind of locality, and always has its own (individual) name. There are 41942 parts of villages around the whole Poland at the moment.
Część wsi jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części wsi występują w całej Polsce. W sumie jest ich w Polsce 41942.

  • hasProperFunction value function1

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "A part of a village is a locality being an integral part of the main locality a village; it is administratively separated, but belongs to the superior unit."@en
"Część wsi to miejscowość stanowiąca integralną część miejscowości podstawowej wsi, jest wydzielona administracyjnie, ale przynależy do jednostki nadrzędnej."@pl
hiddenLabel "Dorf"@de
"Land"@de
"country"@en
"derewnia"@ru
"pagus"@la
"seło"@ru
"sioło"@pl
"village"@en
"wioska"@pl
comment "A part of a village is a separate settlement unit, a kind of locality, and always has its own (individual) name. There are 41942 parts of villages around the whole Poland at the moment."@en
"Część wsi jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części wsi występują w całej Polsce. W sumie jest ich w Polsce 41942."@pl
label "część wsi"@pl
"part of a village"@en
type owl:Class
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
(mereologically) incomplete human settlement
seeAlso czescWsi
Q41970180
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "63"^^