housing estate of a village

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_72


housing estate of a village
osiedle wsi


In urban studies, this notion is derived from a "neighbouring unit" idea, which denotes a group of residential buildings with service facilities and green areas.
Jest 11 takich obiektów w Polsce, są one rozmieszczone w północno-zachodniej Polsce.
There are 11 housing estates of a village which are located in NW Poland.
W urbanistyce (planowaniu przestrzennym) pojęcie osiedla wywodzi się z koncepcji „jednostki sąsiedzkiej”, na którą składa się zespół budynków mieszkalnych wraz z zapleczem obiektów usługowych oraz terenów zielonych.

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
Wiesława Duży
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Housing estate of a village is a housing estate which is an integral part of a village."@en
"Osiedle wsi jest to osiedle stanowiące integralną część wsi."@pl
hiddenLabel "Ansiedlung"@de
"Siedlung"@de
"Wohnsiedlung"@de
"conlocationen"@la
"część miasta"@pl
"dzielnica"@pl
"hamlet"@en
"housing estate"@en
"kolonia"@pl
"osada"@pl
"osiedle willowe"@pl
"osiedlisko"@pl
"residential quarter"@en
"settlement"@en
comment "In urban studies, this notion is derived from a "neighbouring unit" idea, which denotes a group of residential buildings with service facilities and green areas."@en
"Jest 11 takich obiektów w Polsce, są one rozmieszczone w północno-zachodniej Polsce."@pl
"There are 11 housing estates of a village which are located in NW Poland."@en
"W urbanistyce (planowaniu przestrzennym) pojęcie osiedla wywodzi się z koncepcji „jednostki sąsiedzkiej”, na którą składa się zespół budynków mieszkalnych wraz z zapleczem obiektów usługowych oraz terenów zielonych."@pl
label "housing estate of a village"@en
"osiedle wsi"@pl
type owl:Class
subClassOf (mereologically) incomplete human settlement
housing developments
seeAlso osiedleWsi
Q41970180
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "72"^^