demesne

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_8


demesne
folwark


A demesne (manor) may be considered as an independent locality as long as it is distinguished by an individual name. Usually, a demesne was located away from the main group of houses in a village, on the outskirts, or in its vicinity.
Folwark może być traktowany jako odrębna miejscowość, o ile posiadał własną nazwę. Zazwyczaj folwark położony był poza główną zabudową wsi, na jej obrzeżach lub w nieznacznym oddaleniu.

  • hasProperFunction value function1

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "A demesne (en: manor, pl: folwark, de: Volwerk) is a locality with an industrial function, often located near the manor (a building) or separate."@en
"Folwark (niem: Volwerk) to miejscowość o charakterze gospodarczym, często funkcjonująca obok dworu lub osobno."@pl
prefLabel "demesne"@en
"folwark"@pl
altLabel "Vorwerk"@de
"praedium"@la
"фолварок"@ru
label "demesne"@en
"folwark"@pl
type owl:Class
seeAlso Demesne
Folwark
Manor
64
300000238
300108235
"duże gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami."@pl
"t. 1, s. 173: duże gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane, produkujące głównie na zbyt, posługujące się pracą chłopów pańszczyźnianych albo siłą najemną. Organizowane przez feudalnych właścicieli ziemskich już w XIV w., stanowiły kontynuację tzw. rezerwy pańskiej, czyli gruntów wyłączonych spod uprawy chłopskiej i przeznaczonych do zaspokajania bezpośrednich potrzeb dworu--’"@pl
"t. 1, s. 759: 1. mała wioska, leżąca obok dużej, oddzielona część wsi; przysiółek; 2. majętność, grunt z zabudowaniem, ferma; 3. dwór we wsi, mieszkanie dziedzica albo dzierżawcy razem z zabudowaniami dworskimi."@pl
"t. 7, s. 90–91: 1. ziemskie gospodarstwo, w przeciwieństwie do gospodarstwa chłopskiego, grunt z zabudowaniami gospodarskimi i mieszkalnymi, często będący częścią większej majętności; zazwyczaj wydzielona część wsi; 2. zabudowania gospodarcze; 3. ziemia orna, rola należąca do folwarku; 4. posiadłość ziemska, dworek z zabudowaniami gospodarskimi położony pod miastem; 5. wieś"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "allodium"@la
"dobra"@pl
"domena"@pl
"dwór"@pl
"majątek"@pl
"manor"@en
"имение"@ru
"усадьба"@ru
"хутор"@ru
comment "A demesne (manor) may be considered as an independent locality as long as it is distinguished by an individual name. Usually, a demesne was located away from the main group of houses in a village, on the outskirts, or in its vicinity."@en
"Folwark może być traktowany jako odrębna miejscowość, o ile posiadał własną nazwę. Zazwyczaj folwark położony był poza główną zabudową wsi, na jej obrzeżach lub w nieznacznym oddaleniu."@pl
subClassOf proper dwelling
hasExternalIdentifier "8"^^