dominium-magistrate

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_89


dominium-magistrat
dominium-magistrate


Niekiedy jako najniższą jednostkę administracyjną o charakterze pomocniczym podaje się dominia (wiejskie) i magistraty (miejskie). Rozporządzenia z 1848 r. uznały urzędy dominialne za organa tymczasowe sprawujące władzę na koszt i w imieniu państwa a nie dziedzica. Zniesiono je w 1855 r. a ich terytoria podzielono na gminy wiejskie i obszary dworskie.

  • BFO_0000050 some administrative_type_92

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848)
comment "Niekiedy jako najniższą jednostkę administracyjną o charakterze pomocniczym podaje się dominia (wiejskie) i magistraty (miejskie). Rozporządzenia z 1848 r. uznały urzędy dominialne za organa tymczasowe sprawujące władzę na koszt i w imieniu państwa a nie dziedzica. Zniesiono je w 1855 r. a ich terytoria podzielono na gminy wiejskie i obszary dworskie."@pl
label "dominium-magistrat"@pl
"dominium-magistrate"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "89"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_10