magistrate (The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_91


magistrat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))
magistrate (The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848))


Najniższa jednostka administracji państwowej na terenie miast

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848)
comment "Najniższa jednostka administracji państwowej na terenie miast"@pl
label "magistrat (Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1848))"@pl
"magistrate (The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848))"@en
type owl:Class
subClassOf dominium-magistrate (The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848))
hasExternalIdentifier "91"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_10