part of a hamlet

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_112


część przysiółka
part of a hamlet


Część przysiółka jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części przysiółków to 6 obiektów: 3 w woj. małopolskim, po 1 w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.
Part of a hamlet is a separate settlement unit, a kind of locality, it always has a particular name. There are 6 parts of the hamlets according to National Register of Geographic Names (pl "Państwowy Rejestr Nazwy Geograficznych"): 3 in Małopolskie voivodship, 1 in Mazowieckie , Kuyawsko-Pomorskie, and Wielkopolskie voivodships.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Izabela Karsznia
isDefinedBy "Część przysiółka jest to miejscowość stanowiąca integralną część miejscowości podstawowej przysiółka, jest wydzielona administracyjnie, ale należy do jednostki nadrzędnej."@pl
"Part of a hamlet is an integral part of the main locality a hamlet; it is administratively separated, but belongs to the superior locality."@en
prefLabel "część przysiółka"@pl
"part of a hamlet"@en
comment "Część przysiółka jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części przysiółków to 6 obiektów: 3 w woj. małopolskim, po 1 w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim."@pl
"Part of a hamlet is a separate settlement unit, a kind of locality, it always has a particular name. There are 6 parts of the hamlets according to National Register of Geographic Names (pl "Państwowy Rejestr Nazwy Geograficznych"): 3 in Małopolskie voivodship, 1 in Mazowieckie , Kuyawsko-Pomorskie, and Wielkopolskie voivodships."@en
label "część przysiółka"@pl
"part of a hamlet"@en
type owl:Class
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
(mereologically) incomplete human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "112"^^