monastery

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_19


monastery
osada klasztorna


Klasztor może być odrębną miejscowością (rzadko, przed II wojną światową) lub częścią miejscowości.
Monastery can be a separate locality (rarely, before the Second World War) or a part of a locality.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_132

  • featureCode value S.MSTY

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Monastery (locality) is a settlement in which the main role is played by a monastery (facility)."@en
"Osada klasztorna jest to osada, w której główą rolę odgrywa klasztor (obiekt)."@pl
hiddenLabel "Kloster"@de
"claustrum"@la
"monaster"@pl
"monasterium"@la
"opactwo"@pl
"ławra"@pl
prefLabel "monastery"@en
"osada klasztorna"@pl
comment "Klasztor może być odrębną miejscowością (rzadko, przed II wojną światową) lub częścią miejscowości."@pl
"Monastery can be a separate locality (rarely, before the Second World War) or a part of a locality."@en
label "monastery"@en
"osada klasztorna"@pl
type owl:Class
subClassOf special dwelling
proper dwelling
(mereologically) simple human settlement
settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "19"^^