rectory

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_41


plebania
rectory


In each analysed case, a rectory being a separate settlement, lays in a vicinity of a village, or a town/city with the same name. In cartographical sources, one can find it presented separately, with its proper name, an abbreviation of a category (i.e. pol “pleb.”, which is “rect.”), and distinguished by its morphology. A rectory differs slightly from the house of a provost, but we leave this difference aside.
We wszystkich analizowanych przypadkach jeżeli plebania jest odrębną miejscowością, to znajduje się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. W ujęciu kartograficznym wyodrębniona przez nazwę własną, skrót kategorii (np. pleb.) oraz morfologicznie. Plebania różni się nieco od probostwa, gdyż pleban nie jest tożsamy z proboszczem, ale różnicę tę pomijamy.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_121

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Plebania jest to miejscowość, w której główną rolę pełni plebania jako obiekt sakralny."@pl
"Rectory is a locality, where the main role is played by a rectory, a home of a provost, as a sacral object."@en
hiddenLabel "curionatus"@la
"curionis domus"@la
"curionium"@la
"die Pfarre"@de
"die Pfarrwohnung"@de
"dom plebański"@pl
"parafia"@pl
"parochia"@la
"pastorówka"@pl
"plebanatus"@la
"popówka"@pl
"probostwo"@pl
"wikariatka"@pl
prefLabel "plebania"@pl
"rectory"@en
comment "In each analysed case, a rectory being a separate settlement, lays in a vicinity of a village, or a town/city with the same name. In cartographical sources, one can find it presented separately, with its proper name, an abbreviation of a category (i.e. pol “pleb.”, which is “rect.”), and distinguished by its morphology. A rectory differs slightly from the house of a provost, but we leave this difference aside."@en
"We wszystkich analizowanych przypadkach jeżeli plebania jest odrębną miejscowością, to znajduje się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. W ujęciu kartograficznym wyodrębniona przez nazwę własną, skrót kategorii (np. pleb.) oraz morfologicznie. Plebania różni się nieco od probostwa, gdyż pleban nie jest tożsamy z proboszczem, ale różnicę tę pomijamy."@pl
label "plebania"@pl
"rectory"@en
type owl:Class
subClassOf special dwelling
proper dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "41"^^