part of a city

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_61


część miasta
part of a city


Część miasta jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. W sumie jest ich w Polsce 10425. Są to części miejscowości skupiające się często wokół większych miejscowości w całej Polsce, większe skupiska części miejscowości są m. in. w woj. śląskim, mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim, pomorskim.
Part of a city is a separate settlement unit, a kind of locality, it always has a particular name. There are 10425 of these units in Poland at the moment. These are mostly parts of localities converging upon bigger localities around Poland. Large clusters of these units are located i.e. in Śląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Wielkopolskie, and Pomorskie voivodeships.

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Część miasta to miejscowość stanowiąca integralną część miejscowości podstawowej miasta, jest wydzielona administracyjnie, ale należy do jednostki nadrzędnej."@pl
"Part of a city is an integral part of the main locality a city (or a town); it is administratively separated, but belongs to the superior unit."@en
hiddenLabel "Stadt"@de
"city"@en
"gorod"@ru
"gród"@pl
"metropolia"@pl
"miasteczko"@pl
"miejscowość"@pl
"mieścina"@pl
"town"@en
"urbs"@la
prefLabel "część miasta"@pl
"part of a city"@en
comment "Część miasta jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. W sumie jest ich w Polsce 10425. Są to części miejscowości skupiające się często wokół większych miejscowości w całej Polsce, większe skupiska części miejscowości są m. in. w woj. śląskim, mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim, pomorskim."@pl
"Part of a city is a separate settlement unit, a kind of locality, it always has a particular name. There are 10425 of these units in Poland at the moment. These are mostly parts of localities converging upon bigger localities around Poland. Large clusters of these units are located i.e. in Śląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Wielkopolskie, and Pomorskie voivodeships."@en
label "część miasta"@pl
"part of a city"@en
type owl:Class
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
(mereologically) incomplete human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "61"^^