colony of a colony

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_64


colony of a colony
kolonia kolonii


Colony of a colony is a separate settlement unit, a kind of locality, and always has its particular name. They occur most often in the Lubelskie and Podlaskie voivodships. In total, there are 31 colonies of colony at the moment.
Kolonia kolonii jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Kolonia kolonii występują w większości w woj. lubelskim i woj. podlaskim. W sumie jest ich obecnie w Polsce 31.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Colony of a colony is a colony which is related to a colony."@en
"Kolonia osady to kolonia zależna od kolonii."@pl
hiddenLabel "chutor"@pl
"coloniam"@la
"część wsi"@pl
"die Kolonie"@de
"housing estate"@en
"koloniya"@ru
"kolonizacja"@pl
"osiedle"@pl
"przysiółek"@pl
"settlement"@en
"sioło"@pl
"stanica"@pl
"wybudowanie"@pl
prefLabel "colony of a colony"@en
"kolonia kolonii"@pl
comment "Colony of a colony is a separate settlement unit, a kind of locality, and always has its particular name. They occur most often in the Lubelskie and Podlaskie voivodships. In total, there are 31 colonies of colony at the moment."@en
"Kolonia kolonii jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Kolonia kolonii występują w większości w woj. lubelskim i woj. podlaskim. W sumie jest ich obecnie w Polsce 31."@pl
label "colony of a colony"@en
"kolonia kolonii"@pl
type owl:Class
subClassOf colony
(mereologically) incomplete human settlement
part of a colony
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "64"^^