part of a colony

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_60


część kolonii
part of a colony


Część kolonii jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części kolonii występują najczęściej w woj. lubelskim, łódzkim i pomorskim. W sumie jest ich w Polsce 281.
Part of a colony is a separate settlement unit, a kind of locality, always has a particular name. Parts of colonies occur most often in Lubelskie, Łódzkie, and Pomorskie voivodships. In total, there are 281 parts of colonies in Poland.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Część kolonii to miejscowość stanowiąca integralną część miejscowości podstawowej kolonii, jest wydzielona administracyjnie, ale należy do jednostki nadrzędnej."@pl
"Part of a colony is an integral part of the main locality a colony; it is administratively separated, but belongs to the superior unit."@en
prefLabel "część kolonii"@pl
"part of a colony"@en
comment "Część kolonii jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części kolonii występują najczęściej w woj. lubelskim, łódzkim i pomorskim. W sumie jest ich w Polsce 281."@pl
"Part of a colony is a separate settlement unit, a kind of locality, always has a particular name. Parts of colonies occur most often in Lubelskie, Łódzkie, and Pomorskie voivodships. In total, there are 281 parts of colonies in Poland."@en
label "część kolonii"@pl
"part of a colony"@en
type owl:Class
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
(mereologically) incomplete human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "60"^^