colony of a village

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_66


colony of a village
kolonia wsi


Colony of a village is a separate settlement unit, a kind of locality, and always has its particular name. They are spread all over modern Poland and there are 4043 collonies of villages at the moment.
Kolonia wsi jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Kolonie wsi występują w całej Polsce. W sumie jest ich obecnie w Polsce 4043.

  • hasProperFunction value function1

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Colony of a village is a colony related to a village."@en
"Kolonia wsi to kolonia zależna od wsi."@pl
hiddenLabel "chutor"@pl
"coloniam"@pl
"część wsi"@pl
"die Kolonie"@de
"housing estate"@en
"koloniya"@ru
"kolonizacja"@pl
"osiedle"@pl
"przysiółek"@pl
"settlement"@en
"sioło"@pl
"stanica"@pl
"wybudowanie"@pl
prefLabel "colony of a village"@en
"kolonia wsi"@pl
comment "Colony of a village is a separate settlement unit, a kind of locality, and always has its particular name. They are spread all over modern Poland and there are 4043 collonies of villages at the moment."@en
"Kolonia wsi jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Kolonie wsi występują w całej Polsce. W sumie jest ich obecnie w Polsce 4043."@pl
label "colony of a village"@en
"kolonia wsi"@pl
type owl:Class
subClassOf colony
(mereologically) incomplete human settlement
part of a village
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "66"^^