dwelling

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/object_32


dwelling
miejscowość


Zakładamy, że każda podklasa miejscowości zawiera tylko zamieszkane jednostki osadnicze, np. klasa settlement_type_10 (rdfs:label='browar'@pl) obejmuje tylko zamieszkane browary.

  • hasBoundary only settlement_type_2001

  • settlementIsPartOfSettlement max 1 object_32

As Subject:
predicate object
isDefinedBy "A dwelling is an area such that: 1. it is filled with buildings 2. it is used for accommodation 3. it has a proper name 4. it is separated from other areas by a. having a distingushed function b. having a distingushed shape c. having a distingushed juridical status."@en
"Miejscowość jest to 1. obszar zabudowany i 2. obszar zamieszkany i 3. obszar posiadający nazwę własną i 4. obszar wyodrębniony: a. funkcjonalnie (ma funkcje, której żadna część nie ma, ani nie jest częścią czegoś co ma) lub b. morfologicznie (ma wyraźne granice) lub c. prawnie."@pl
comment "Zakładamy, że każda podklasa miejscowości zawiera tylko zamieszkane jednostki osadnicze, np. klasa settlement_type_10 (rdfs:label='browar'@pl) obejmuje tylko zamieszkane browary."@pl
label "dwelling"@en
"miejscowość"@pl
type owl:Class
subClassOf human settlement manifestation
seeAlso Settlement