forester's lodge

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_27


forester's lodge
leśniczówka


Dziś leśniczówka jest miejscowością lub budynkiem (BDOT10k), ale nie wszystkie leśniczówki-budynki (BUBD01) to leśniczówki-miejscowości (ADMS11). Przed wojną leśniczówka prawie zawsze była wyróżniana jako odrębna miejscowość.
Today, the forester's lodge is a locality or a building (DBTO10k), but not all forester's lodges (feature class: BUBD01) which are buildings are forester's lodges (feature class: ADMS11) understood as localities. Before the second world war, forester's lodge was almost always distinguished as a separate locality.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_129

  • featureCode value S.STNF

  • hasProperFunction value function4

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "Forester's lodge (a locality) is a locality in which the main role is played by a forester's lodge (an area). Forester's lodge is a locality as long as it has a particular (proper) name and is not located in the immediate vicinity of another locality."@en
"Leśniczówka (miejscowość) to miejscowość, w której główną rolę pełni leśniczówka (obiekt). Leśniczówka jest miejscowością jeżeli posiada nazwę własną i jest przestrzennie wyodrębniona od innej miejscowości."@pl
prefLabel "forester's lodge"@en
"leśniczówka"@pl
label "forester's lodge"@en
"leśniczówka"@pl
type owl:Class
seeAlso 115
lesniczowka
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Forestrey"@de
"Forst Amt"@de
"Hegerhaus"@de
"Jägerhaus"@de
"gajówka"@pl
"nadleśnictwo"@pl
"osada leśna"@pl
comment "Dziś leśniczówka jest miejscowością lub budynkiem (BDOT10k), ale nie wszystkie leśniczówki-budynki (BUBD01) to leśniczówki-miejscowości (ADMS11). Przed wojną leśniczówka prawie zawsze była wyróżniana jako odrębna miejscowość."@pl
"Today, the forester's lodge is a locality or a building (DBTO10k), but not all forester's lodges (feature class: BUBD01) which are buildings are forester's lodges (feature class: ADMS11) understood as localities. Before the second world war, forester's lodge was almost always distinguished as a separate locality."@en
subClassOf special dwelling
proper dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasExternalIdentifier "27"^^