part of a settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_62


część osady
part of a settlement


Część osady jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części osady występują w większości na Pomorzu. W sumie jest ich w Polsce 76.
Part of a settlement is a separate settlement unit, a kind of locality, it always has a particular name. Parts of settlements occur mostly in Pomorze. In total, there are 76 parts of settlements in Poland.

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Część osady to miejscowość stanowiąca integralną część miejscowości podstawowej osady, jest wydzielona administracyjnie, ale należy do jednostki nadrzędnej."@pl
"Part of a settlement is an integral part of the main locality a settlement, it is administratively separated, but belongs to the superior unit."@en
hiddenLabel "conlocationen"@la
"der Ortschaft"@de
"der Siedlung"@de
"die Ansiedlung"@de
"die Kolonie"@de
"kolonia"@pl
"miasteczko"@pl
"miejscowość"@pl
"osiedle"@pl
"sadyba"@pl
"settlement"@en
"zagroda włościańska"@pl
prefLabel "część osady"@pl
"part of a settlement"@en
comment "Część osady jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Części osady występują w większości na Pomorzu. W sumie jest ich w Polsce 76."@pl
"Part of a settlement is a separate settlement unit, a kind of locality, it always has a particular name. Parts of settlements occur mostly in Pomorze. In total, there are 76 parts of settlements in Poland."@en
label "część osady"@pl
"part of a settlement"@en
type owl:Class
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
(mereologically) incomplete human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "62"^^